•    
 •    
 •    
  register login

  Anna Maria Jopek / Lyrics

  Playlist 0 Comment 0 Rate 0 Like & Share Print Email Play

  "Ach Œpij Kochanie" Lyrics

  Anna Maria Jopek

  Album:
  track 12 on disc 2
  Szeptem [1998]
  Genre:
  Duration:00:00:00
  Rank: (−) history »
  Rate:
  −/5 from 0 users
  Charts: view all »
  Referring urls:view all »

  Video

  Lyrics

  Ach œpij, kochanie
  Jeœli gwiazdkê z nieba chcesz
  Dostaniesz.

  Czego pragniesz
  Daj mi znaæ
  Ja ci wszystko mogê daæ,
  Wiêc dlaczego nie chcesz spaæ.

  Ach œpij bo noc¹,
  Kiedy gwiazdy siê na niebie z³oc¹.
  Wszystkie dzieci nawet z³e
  Pogr¹¿one s¹ we œnie,
  A ty jedna tylko nie.

  Aaaa, by³y sobie kotki dwa,
  Aaaa szarobure.

  Ach œpij, bo w³aœnie
  Ksiʿyc ziewa i za chwilê zaœnie.
  A gdy rano wstanie œwit,
  Ksiʿycowi bêdzie wstyd,
  ¯e on zasn¹³ a nie ty.
  Ach œpij.
  Lyrics licensed by LyricFind.

  Songs you may also like

  • same album
  • same artist
  • popular on LSI
  • new on LSI

  Comments

  • Facebook (0)
  • LetsSingIt (0)
  •  guest says:
   pop out