We use cookies to customize content and advertising, to provide social media features, and to analyze traffic to our site. We also share information about your use of our site with our trusted social media, advertising and analytics partners. Read more.
 •    
 •    
 •    

  Budka Suflera / Lyrics

  Playlist 0 Rate 1 Like & Share Print Email Play

  "Takie Tango" Lyrics

  Budka Suflera

  Na sali wielkiej i b³yszcz¹cej
  Tak jak nocne Buenos Aires
  Które nie chce spaæ
  Orkiestra stroi instrumenty
  Daje znak i zaraz zacznie
  Nowe tango graæ
  Siedzimy obok obojêtni
  Wobec siebie jak turyœci
  Wystukujemy rytm
  Nie bêdzie tanga miêdzy nami
  Choæby nawet cud siê ziœci³
  Nie pomo¿e nic


  Chocia¿ p³yn¹ ostre nuty
  W ¿y³ach p³onie krew
  Nigdy ¿adne z nas do tañca
  Nie poderwie siê

  Bo do tanga trzeba dwojga
  Zgodnych cia³ i chêtnych serc
  Bo do tanga trzeba dwojga
  Tak ten œwiat z³o¿ony jest

  Zaleje w koñcu Buenos Aires
  Noc tak gêsta jak atrament
  A gdy przyjdzie brzask
  Co by³o w naszych sercach kiedyœ
  Kiedyœ jak œwiec¹cy diament
  Ca³y straci blask

  I choæ bêd¹ znowu grali
  Bóg to jeden wie
  Nigdy razem na tej sali
  Nie spotkamy siê

  Bo do tanga trzeba dwojga
  Zgodnych cia³ i chêtnych serc
  Bo do tanga trzeba dwojga
  Tak ten œwiat z³o¿ony jest
  This song was submitted on June 7th, 2005.
  Lyrics licensed by LyricFind.

  Song Details

  Album:
  Genre:
  Duration:00:04:34
  Rank: (−)
  Rate:
  4.0/5 from 1 users
  Charts: view all »
  Referring urls:view all »

  Video

  Songs you may also like

  Contributors

  leaderboard activity

  Comments

  Facebook (0) LetsSingIt (0)