LetsSingIt uses cookies to ensure that we give you the best browsing experience on our site. If you continue to use our site as normal we'll assume that you are happy to receive our cookies. More info in our privacy policy.
 •    
 •    
 •    

  Edyta Bartosiewicz / Lyrics

  Playlist 0 Comment 0 Rate 0 Like & Share Print Email Play

  "To By³ Tylko Moment" Lyrics

  Edyta Bartosiewicz

  Album:
  Genre:
  Duration:00:04:15
  Rank: (−) history »
  Rate:
  −/5 from 0 users
  Charts: view all »
  Referring urls:view all »

  Video

  Lyrics

  Ten ch³opiec od dawna by³ chory na mi³oœæ
  Do pewnej kobiety wci¹¿ niewzruszonej
  Tak bardzo j¹ kocha³ i tak nieszczêœliwie
  W œmiertelnej chorobie gotowy i oddany

  To by³ tylko moment
  Nie wiedzia³am czy bêdzie ¿y³
  To by³ tylko moment
  Ju¿ nie mia³ si³, nie mia³ si³

  Spytacie pewnie co z t¹ kobiet¹
  Do prawdy czuje siê doskonale
  W swym piêknym pa³acu pod³ogi wykleja
  Umar³ych Rycerzy fotografiami

  To by³ tylko moment
  Nie wiedzia³am czy bêdzie ¿y³
  To by³ tylko moment
  Ju¿ nie mia³ si³, nie mia³ si³
  Lyrics licensed by LyricFind.

  Songs you may also like

  Comments

  • Facebook (0)
  • LetsSingIt (0)
  •  guest says:
   pop out