We use cookies to customize content and advertising, to provide social media features, and to analyze traffic to our site. We also share information about your use of our site with our trusted social media, advertising and analytics partners. Read more.
 •    
 •    
 •    

  Runrig / Lyrics

  Playlist 0 Rate 0 Like & Share Print Email Play

  "An Cuibhle Mor (The Big Wheel)" Lyrics

  Runrig

  Na cuibhlichean a' tionndadh. An
  Rathad deas agus tuath. Na
  Cuibhlichean a gluasad mar tha'
  Saoghal iad a tionndadh mun
  Cuairt. Na cuibhlichean a
  Tionndadh, gach duthaich muir
  Agus tir. Tro ghleanntan tro'
  Bhailtean a dh'ionnsaigh an aite
  Agaibh fhein'. An cuibhle mor
  Nach stad gu brath. Tionndadh
  Oganaich gu aois. A' nochd tha'n
  Rathad mor n'are coinneamh. Gun

  Am ann acg an drasda. 'S ioma la
  Chaidh seachad. A ghaoth a
  Sedeadth tro an uir. 'S ioma la
  Bha 'ghrian ag eirigh oirnn.
  Seasamh anns an eorna nuair a
  Bha sin og. Aghmhor. Aghmhor. A
  Ruith tro na raointean 's iad
  A'fas. Abaich. Orach. Coimhead
  Ri na speuran. 'S ioma la 'S
  Ioma la. Feitheamh 'son a
  Chuairt. Glaschu. Dun Eideann.
  Inbhirnis. Sruighlea.
  Steornabhagh. Obar Dheadhain. An
  Gearasdan. Dun Deagh. Lunnainn.
  A'Ghearmailt. Eirinn. Ameiriga.
  An cuibhle mor cuibhle mor.
  This song was submitted on November 28th, 2016.
  Copyright with Lyrics © BMG RIGHTS MANAGEMENT US, LLC.
  Written by Calum Macdonald, Rory Macdonald.
  Lyrics licensed by LyricFind.

  Song Details

  Album:
  Genre:
  Duration:00:00:00
  Rank: (−)
  Rate:
  −/5 from 0 users
  Charts: view all »
  Referring urls:view all »

  Video

  Songs you may also like

  Contributors

  leaderboard activity

  Comments

  Facebook (0) LetsSingIt (0)