the internet lyrics database
8
Playlist / 5 (0) Share Play

"Ach Œpij Kochanie" Lyrics

Anna Maria Jopek

Ach œpij, kochanie
Jeœli gwiazdkê z nieba chcesz
Dostaniesz.

Czego pragniesz
Daj mi znaæ
Ja ci wszystko mogê daæ,
Wiêc dlaczego nie chcesz spaæ.

Ach œpij bo noc¹,
Kiedy gwiazdy siê na niebie z³oc¹.
Wszystkie dzieci nawet z³e
Pogr¹¿one s¹ we œnie,
A ty jedna tylko nie.

Aaaa, by³y sobie kotki dwa,
Aaaa szarobure.

Ach œpij, bo w³aœnie
Ksiʿyc ziewa i za chwilê zaœnie.
A gdy rano wstanie œwit,
Ksiʿycowi bêdzie wstyd,
¯e on zasn¹³ a nie ty.
Ach œpij.
Lyrics licensed by LyricFind.

Song Details

Album:
track 12 on disc 2
Szeptem
Anna Maria Jopek
Genre:
Rank: (−)
Charts:view all »
Referring URLs:view all »

Video

Songs you may also like

  • same album
  • same artist
  • popular on LSI
  • new on LSI

Contributors

leaderboard activity

Comments

Facebook (0) LetsSingIt (0)