il database dei testi di Internet
it
10
Try our new website!

"จากคนรักเก่า" Testi

Aof Pongsak

Elenco Di Riproduzione
/ 5 (0)
Condividere
Suonare
จากคนรักเก่า cover
เธอไม่ชอบไปไหนคนเดียว
เธอไม่ชอบเจอความวุ่นวาย
ถ้าหากเธอโมโหเมื่อไร
ให้เงียบไว้
เดี๋ยวหายเอง

เธอชอบกุหลาบสีชมพู
เธอชอบไปทะเลทุกปี
ถ้าอยากให้เธอนอนหลับฝันดี
ก่อนนอน
บอกเธอว่ารัก

เขียนทุกทุกอย่างที่ตัวฉันรู้ดี
เพราะฉันเห็นมานาน
เขียนเป็นข้อความฝากวานให้เธอ
ช่วยส่งให้เขาหน่อย

บอกว่าจากคนรักเก่า
ให้คนรักใหม่
เพียงต้องการให้เขาเข้าใจว่าเธอชอบอะไร

บอกว่าจากคนรักเก่า
ด้วยความหวังดี
เพียงให้ไปด้วยกันได้ดี ไม่เสียใจ

ฝากให้เขา
ฝากให้คนรักใหม่
ถ้าวุ่นวาย ถ้ามากไป ก็โทษที
ฝากบอกเขา
ให้ดูแลเธอให้ดี
อย่าเหมือนฉันที่มันรู้ดีแต่ละเลย

ดาดีดา ดาดีดา ดาดีดา ดาดีดาด้า โว้

เขียนทุกทุกอย่างที่ตัวฉันรู้ดี
เพราะฉันเห็นมานาน
เขียนเป็นข้อความฝากวานให้เธอ
ช่วยส่งให้เขาหน่อย

บอกว่าจากคนรักเก่า
ให้คนรักใหม่
เพียงต้องการให้เขาเข้าใจว่าเธอชอบอะไร

บอกว่าจากคนรักเก่า
ด้วยความหวังดี
เพียงให้ไปด้วยกันได้ดี ไม่เสียใจ

ฝากให้เขา
ฝากให้คนรักใหม่
ถ้าวุ่นวาย ถ้ามากไป ก็โทษที

ฝากบอกเขา
ให้ดูแลเธอให้ดี
อย่าเหมือนฉันที่มันรู้ดีแต่ละเลย
แต่ละเลย ฮืมฮืม
เย้เย

ฝากให้เขา
ฝากให้คนรักใหม่
ถ้าวุ่นวาย ถ้ามากไป ก็โทษที
ฝากให้เขา
ให้ดูแลเธอให้ดี
อย่าเหมือนฉันที่มันรู้ดีแต่ละเลย
เยเยเย้ เยเยเย โว้โฮ

อย่าเหมือนฉันเลย
ฝากบอกเขา
This song was submitted on February 5th, 2018 and last modified on March 7th, 2022
Lyrics licensed by LyricFind.

Album Dettagli

Video

Canzoni che potrebbero piacerti

  • same artist
  • popular on LSI
  • new on LSI

Contributori

classifica
attività

Commenti (0)