il database dei testi di Internet
it
3

"ลืมได้แล้ว" Testi

O-Pavee

Elenco Di Riproduzione
4.6 / 5 (7)
Condividere
Suonare
ลืมได้แล้ว cover
เหมือนจะลืมได้แล้ว
ว่าใครเคยทำให้ใจฉันบอบช้ำ
เหมือนจะลืมได้แล้ว
ว่าใครเคยทำให้เวลาเดินช้า

เหมือนจะลืมได้แล้ว
ความทรงจำร้ายร้ายที่ผ่านมา
ฉันคงลืมได้แล้ว
ลืมว่าเคยเสียใจขนาดไหน

แต่พอมีใครคนหนึ่งเดินเข้ามา
ก็ได้พบความจริงว่าไม่เคยลืม

ที่ผ่านมาเธอไม่รู้ว่าเธอไม่เคยจะจากไป
ฝังข้างในจิตใจไม่อาจก้าวไปกับใครสักคน
กลัวว่าใจต้องช้ำอีกครั้ง
รู้ตัวเองไม่เคยเดินออกมา
จากภาพที่เธอจากไปไม่เคยร่ำลาเจ็บปวดเหลือเกิน
เจ็บจนไม่อาจรักใครอีก
รักใครได้อีก yeah

ฉันยังคงอ่อนแอ
ไม่ได้ดีขึ้นเลยจากวันนั้น
หนีความจริงเท่าไร
ใจก็ยิ่งบอบช้ำมากเท่านั้น

แต่พอมีใครคนหนึ่งเดินเข้ามา
ก็ได้พบความจริงว่าไม่เคยลืม

ที่ผ่านมาเธอไม่รู้ว่าเธอไม่เคยจะจากไป
ฝังข้างในจิตใจไม่อาจก้าวไปกับใครสักคน
กลัวว่าใจต้องช้ำอีกครั้ง
รู้ตัวเองไม่เคยเดินออกมา
จากภาพที่เธอจากไปไม่เคยร่ำลาเจ็บปวดเหลือเกิน
เจ็บจนไม่อาจรักใครอีก โฮ้โฮ

ที่ผ่านมาเธอไม่รู้ว่าเธอไม่เคยจะจากไป
ฝังข้างในจิตใจไม่อาจก้าวไปกับใครสักคน
กลัวว่าใจต้องช้ำอีกครั้ง
รู้ตัวเองไม่เคยเดินออกมา
จากภาพที่เธอจากไปไม่เคยร่ำลาเจ็บปวดเหลือเกิน
เจ็บจนไม่อาจรักใครอีก
รักใคร
รักใครได้อีก โฮ้โฮโวเย

รู้ตัวเองไม่เคยเดินออกมา
จากภาพที่เธอจากไป
ไม่เคยร่ำลาเจ็บปวดเหลือเกิน
เจ็บจนไม่อาจรักใครอีก
แต่คงมีสักวันหนึ่งที่ใจจะลืมเธอได้
สักวัน
This song was submitted on June 25th, 2020 and last modified on March 7th, 2022
Lyrics licensed by LyricFind.

Album Dettagli

Video

Canzoni che potrebbero piacerti

  • same artist
  • popular on LSI
  • new on LSI

Contributori

classifica
attività

Commenti (0)