the internet lyrics database
en
0
Back to old website
picture

"Mathata a Malapa" Lyrics

3.0 / 5
Song updated, review now!
Artist: Mawesh
Song: Mathata a Malapa

Intro

"Moremogolo , ba boletxe bagologolo"
Bare "Lenyalo ase papadi"
Bare "Lenyalo ase papadi"

Hook

Palamonwana????monwaneng ke sešupo sa kano
Mašilu ko mekgotheng ba etlela ka mano
Ke mathata a malapa
Ka nnete kere o ka lapa

Verse 1

O mokgethile ditshabeng ka pelo wa mo rata
A go tshela phorimahlong a re le nna kea go rata
Ka dikgomo tša malome Bopape wa monyala
Palamonwana monwaneng wa morweša ae rata
Pele ga Modimo gomme ka moka la ikana
La re manyaming le lethabong letla kgaogantsha ke lehu
Mosadi a nyalwa gomme a fetoga lešilu
(Ke mathata a malapa ka nnete kere o ka lapa)
Le ge ba kare monna ke nku o llela teng
Ditlogele ditšologe ke ra tšona dikeledi
Ba lletše teng gomme ba feletše meleteng⚰
A memoya ya bona e robale ka khutšo

Hook

Verse 2

O sekile dikeledi o kwele bohloko pelong
O mo ratile ago hlokela nnete wa gobala kgopolong
Ka nako tše dingwe otlare motho ga botse kelelong
Ba go roga bare "o kae ngwana moopa"
Ga ba tsebe ka moleko o mogolo popelong
Chiwana metša mare bohloko boye le pelo
Modimo thuša ka malapeng ke masetlapelo
(Ke mathata A malapa ka nnete kere o ka lapa)
Le ge ba kare lebitla la mosadi ke bogadi
E tšwa ka sefero o tshabe tshologo ya madi
Monna sekhukhune le sona se bona ke sebataladi
Ka mediro ya gago mosadi ke mohlologadi....
song info:
Language
GenreHip-Hop
Rank
Duration
Charts
Copyright ©
Writer
Lyrics licensed byLyricFind
AddedAugust 11th, 2022
Last updated
About

Album Details

Video

Songs you may also like

Mawesh
popular on LetsSingIt
new on LetsSingIt
show all Mawesh songs
show this week's top 1000 most popular songs
show all recently added songs

Contributors

leaderboard
activity

Comments (0)