the internet lyrics database
8
Playlist new! / 5 (0) Share Play

"Lekarstwo Na Sen" Lyrics

Moonlight

[tekst: daniel potasz; muzyka: daniel potasz,
andrzej kutys, maja konarska]Dzieñ za dniem
Widzê w sobie jakieÅ" zmiany
Mniej spokoju
Trochê jakby ob³¹kany.
Sk¹d ten wiatr wyd¹³ ¿agle,
W bezkresnej pustce mojej g³owy
Stojê i odwracam siê nagle
S³oñce ? To nie s³oñce.
Ciep³o, choæ zimno, to
Dni, które nie s¹ takie same.
Przeceny, na które patrzê
Zegar, który ci¹gle Å"pieszy
CoÅ", co uÅ"miecham siê zawsze

Drzwi w szafie.
Ale nie to w sednie sprawy,
Nie schody i szyby,
Nie szufladka w szafce
Lecz ktoÅ" prawdziwy.
Okrêt mój w przystañ zawija
By rêce ogrzaæ, by siê zatrzymaæ.
Jakbym zapomnia³, ¿e by³em tam ju¿
Lecz te drogi, które znam,
Prowadz¹ w³aÅ"nie tam.
This song was submitted on January 4th, 2012 and last modified on April 25th, 2013.
Lyrics licensed by LyricFind.

Song Details

Album:
Genre:Rock
Rank: (−)
Charts:view all »
Referring URLs:view all »

Video

Songs you may also like

  • same album
  • same artist
  • popular on LSI
  • new on LSI

Contributors

leaderboard activity

Comments

Facebook (0) LetsSingIt (0)