the internet lyrics database
7
Playlist new! / 5 (0) Share Play

"Pami Tam J Tenisowki" Lyrics

Zakaz Wyprzedzania

Pamiêtam j± (Tenisówki) by Zakaz Wyprzedzania

Na nogach mia³a tenisówki
Zielony golf
Na piersiach znaczek podstawówki
Czerwony w³os
I ¶nie¿nobia³y u¶miech szczery
Tak zrz±dzi³ los
Naprawdê by³em happy very

To cud
Napijmy siê wiêc jeszcze wina
Za czasy, które
Przypomina mi ta dziewczyna
Za pierwsza mi³o¶æ
I wymy¶lon± zdradê
Za gor±c± noc
I przyjaciela radê

S³oneczny dzieñ
Na ³awce bli¿ej j± pozna³em
Tam pada³ cieñ
I pierwszy raz siê zakocha³em
Na uszach mia³a
Jakie¶ odjechane klipsy
Pierwsze piwo light
I bekonowe chipsy

Zapamiêta³em
Rozkosz, kiedy mnie dotknʳa
Usta krzycza³y
Mózg mi ca³y poch³onʳa
Zaczarowany
Tak przez ¿ycie do tej pory
Ju¿ tyle lat
A mam ochotê na amory
This song was submitted on July 28th, 2013.
Lyrics licensed by LyricFind.

Song Details

Album:
Genre:
Rank: (−)
Charts:view all »
Referring URLs:view all »

Video

Songs you may also like

  • same artist
  • popular on LSI
  • new on LSI

Contributors

leaderboard activity

Comments

Facebook (0) LetsSingIt (0)